Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

FIR -Publikacje

Publikacje:

Publikacja "Franczyza społeczna. Europa-Polska-województwo podlaskie"


Publikacja "Innowacyjne metody modernizacji oferty edukacyjnej na podstawie hiszpańskich dobrych praktyk"

Publikacja "Innowacyjne metody modernizacji oferty edukacyjnej na podstawie francuskich dobrych praktyk"

Publikacja "Innowacyjne metody modernizacji oferty edukacyjnej na podstawie niemieckich dobrych praktyk"

Raport z badań "DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM" w obszarze programów i metod nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej.  Dobre praktyki w finansowaniu działalności gospodarczej – publikacja w ramach projektu Moja Firma III edycja
Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Tradycyjne zawody - nowoczesna edukacja

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972