Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

 

Nasza Oferta

 

 

Biuro Rachunkowe:

Prowadzenie spraw finansowo-księgowych Zleceniodawcy m.in. w następującym zakresie:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych  i VAT,

- sporządzanie deklaracji podatkowych do celów podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilno-prawnych,

- prowadzenie akt osobowych pracowników.

Szczegóły w zakładce: http://ksiegowosc.fir.org.pl/

 

Centrum Szkoleniowe:

- szkolenia,

- warsztaty,

- konferencje,

- seminaria,

- doradztwo,

w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, jak również specjalistyczne programy kształcenia zawodowego; oferta skierowana jest do sektora MSP, administracji, NGO, studentów i bezrobotnych, chcących uzyskać nowe kwalifikacje, aktualizować wiedzę i dokształcać się.

 

 

Usługi gastronomiczne:

logo KK Spółdzielnia.jpg
 

 

 

 

 

 


- kawiarnia/ bar,

- design - promocja i sprzedaż wyrobów i artykułów użytkowych designerów z regionu i Polski,

- przestrzeń udostępniania sektorowi NGO celem realizacji przedsięwzięć pożytku publicznego.

 

 

Inne Usługi:

- zarządzanie projektami, w tym planowanie, wdrażanie, rozliczanie,

- rozwój i wdrażanie systemów franczyzowych,

- tworzenie partnerstw i konsorcjów, planowanie strategiczne,

- animowanie społeczności lokalnych, zachowywanie tradycji, zrównoważonego rozwoju,

- public relations i promocja, w tym organizacja konferencji, seminariów, eventów, kampanii upowszechniających, inne,

- badania rynkowe i analizy ekonomiczne.

 

 

 

 

logo_FIR_nowe.jpg

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972