Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

FIR -KontaktKontakt:

Forum Inicjatyw Rozwojowych

Białystok
ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok
tel./fax: (085) 654 58 97;

tel. kom: 509 198 202

e-mail: info@fir.org.plForum Inicjatyw Rozwojowych

Oddział Łomża:
ul. Farna 1, 18-400 Łomża
tel. 601 241 828

e-mail: fio@fir.org.plFundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972