Sp´┐Żdzielnia jest Kobiet´┐Ż

Kobieta Przedsi´┐Żbiorcza

FIR -Instytucje wspˇ│pracuj╣ce

Instytucje wspˇ│pracuj╣ce:

Bia│ystok

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia´┐Żystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972