Sp�dzielnia jest Kobiet�

Kobieta Przedsi�biorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

Zapytania ofertowe

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację doradztwa specjalistycznego w ramach projektu: „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Formularze do pobrania:
Zapytanie ofertowe: (pobierz)

Formularz ofertowy: (pobierz)Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjności
(pobierz)

Aktualizacja
22.03.2017 r.


Formularze do pobrania:
Zapytanie ofertowe:
(pobierz)

Formularz ofertowy:
(pobierz)
Aktualizacja
06.03.2017 r.
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę narzędzi wraz z materiałami eksploatacyjnymi, budowlanymi do realizacji zajęć kursu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego w procedurze konkurencyjności

(pobierz)

Aktualizacja
22.03.2017 r.


Formularze do pobrania:
Zapytanie ofertowe:
(pobierz)

Formularz ofertowy:
(pobierz)
Aktualizacja
06.03.2017 r.

 

Szanowni Państwo,
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu "Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia prawo jazdy kat. C oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Formularze
(Pobierz)

(pobierz)

Informacja o Wykonawcah (pobierz)

----------------

12.12.2016

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przygotowania pakietu franczyzy społecznej wraz z kompendium zarządzania siecią franczyzową na potrzeby realizacji projektu p.n. PWP Ekonomia Społecznego Sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 23.10.2014

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi administrowania franczyzą społeczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu” nr WND-POKL.07.02.02-20-047/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełen tekst ogłoszenia (Pobierz)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

 

-------------------------

Aktualizacja 04.10.2013

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację badania jakościowego i ilościowego możliwości wdrożenia innowacji społecznych w praktykę Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej i Spółdzielni Socjalnej na potrzeby realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński” nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 29.07.2013r. o godz. 16.00. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 15.07.2013

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę na miejsce szkolenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach szkolenia w zawodzie Robotnik budowlany na potrzeby realizacji projektu „ZIELONE ZAWODY – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa” nr WND-POKL.08.01.02-20-039/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 10.07.2013r. o godz. 23.59. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 26.06.2013

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi administrowania franczyzą społeczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu” nr WND-POKL.07.02.02-20-047/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert upływa 23.11.2012r o godz. 12.00. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 09.11.2012

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi wynajmu powierzchni usługowej z funkcją biurową w Łomży na potrzeby realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński” nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert upływa 29.10.2012r. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 15.10.2012

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Brukowej 28 lok. 4 zaprasza do złożenia zapytania ofertowego na realizację usług public relations i promocji na potrzeby realizacji projektu p.n. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Termin składania ofert upływa 05.10.2012r. Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 21.09.2012

 

 

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYNAJEM LOKALU USLUGOWEGO

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych informuje o modyfikacji treści zapytania ofertowego z dn. 30.07.2012r. na realizację usługi wynajmu powierzchni usługowej z funkcją gastronomiczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu”.

 

Zakres modyfikacji (pobierz)

Ujednolicony tekst ogłoszenia (pobierz)

 

-------------------------

Aktualizacja 03.08.2012

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi wynajmu powierzchni usługowej z funkcją gastronomiczną w Białymstoku na potrzeby realizacji projektu „Ekonomia Społecznego Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

-------------------------

Aktualizacja 30.07.2012

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do bazy danych doradców

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych - Beneficjent projektu „Kobieta Przedsiębiorcza” ponawia ogłoszenie o naborze do bazy danych doradców posiadających następujące specjalizacje: prawo pracy, podatki, pozyskiwanie klientów (negocjacje), marketing, forma reklamy w Internecie, techniki sprzedaży, aspekty prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej, doradztwo prawne.

 

Pełen tekst ogłoszenia (pobierz)

 

-------------------------

Aktualizacja 22.11.2011

 

 

Szanowni Państwo,

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do składania oferty na realizację kampanii rekrutacyjnej w ramach projektu „Spółdzielnia jest kobietą” zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert upływa 25.11.2011 roku o godz. 12.00.

Szczegóły w załączeniu:

Zapytanie ofertowe (pobierz plik)

 

-------------------------

Aktualizacja 22.11.2011

 

 

Ogłoszenie o naborze niezależnych ekspertów do Komisji Rekrutacyjnej

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych - Beneficjent projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”

O G Ł A S Z A

Nabór niezależnych ekspertów, którzy wejdą w skład Komisji Rekrutacyjnej

do projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”

 


Głównym zadaniem niezależnego eksperta jest dokonanie nieodpłatnej, bezstronnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz sporządzenie pełnego i wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny.

Dokumenty należy złożyć do dnia 7 stycznia 2011 r., godz.15.30 w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, IIIp., lok. 10, 15-077 Białystok.  Pobierz pełen tekst ogłoszenia

 

-------------------------

Aktualizacja 03.01.2011

 

 

Zmiana treści ogłoszenia

Niniejszym informujemy, iż w zapytaniu ofertowym na realizację kampanii rekrutacyjnej i promocyjnej w ramach projektu „Kobieta Przedsiębiorcza” (Znak Sprawy 1/POKL/2010/6.2) w pkt. II. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt II. Kampania rekrutacyjna, pkt. 5. Reklama w prasie regionalnej, zmianie ulega termin emisji reklamy na 15 listopad-15 grudzień.

 

-------------------------

Aktualizacja 22.10.2010

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do składania oferty na realizację kampanii rekrutacyjnej i promocyjnej w ramach projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”, zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert upływa 22.10.2010 roku o godz. 15.00.

Pobierz pełen tekst ogłoszenia.

 

-------------------------

 Aktualizacja 15.10.2010r.

 

KAPITAL_LUDZKI       UE+EFS_L-kolor  

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Biaďż˝ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972