Sp�dzielnia jest Kobiet�

BEZPATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE na temat Centrum Zielonych Technologii

 

Projekty realizowane:

    

"Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" - Celem projektu jest podniesienie do koca wrzenia 2019r. kompetencji 130 uczniw i 12 nauczycieli ksztacenia zawodowego poprzez realizacj zmodernizowanego programu rozwojowego. Uczniowie korzystajcy ze wsparcia projektowego bd mogli wzmocni i wyrwna swoje szanse edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych. Zarwno uczniowie jak i nauczyciele bd mogli poszerzy umiejtnoci praktyczne poprzez udzia w staach zawodowych oraz zdobywa dodatkowe kwalifikacje na kursach i szkoleniach branowych.


"Centrum Integracji Spoecznej w omy szans na lepsze jutro osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym" - Projekt ma na celu zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej 58 osb (30K i 28M) zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym, pozostajcych bez zatrudnienia, zamieszkujcych na terenie wojewdztwa podlaskiego, poprzez usugi reintegracji spoeczno-zawodowej (w tym PAI) wiadczone przez CIS w omy, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osb oraz podjcie aktywnoci spoecznej przez min. 33 osoby


Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych od 1 lutego rozpocza realizacj projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).


BIAOSTOCKI ORODEK WSPARCIA EKONOMII SPOECZNEJ - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Orodkiem Wspierania Organizacji Pozarzdowych realizuje projekt pt. Biaostocki Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej. Projekt swoim zasigiem obejmuje subregion biaostocki tj. powiat biaostocki oraz miasto Biaystok. Ze wsparcia Orodka korzysta mog osoby zagroone ubstwem i wykluczeniem spoecznym mieszkajce na terenie dziaania Biaostockiego OWES oraz Podmioty Ekonomii Spoecznej i Przedsibiorstwa Spoeczne z subregionu biaostockiego.


Ekonomia Spoecznego Sukcesu - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wspiera rozwj Ekonomii Spoecznej i tym samym informuje, i Fundacja Aktywnoci Regionalnych realizuje projekt, ktrego celem jest promocja przedsibiorczoci spoecznej oraz wsparcie integracji spoecznej i zawodowej, a take aktywizacj w przedsibiorstwach typu spoecznego poprzez udzia w seminarium, doradztwie, szkoleniach oraz wyjedzie studyjnym do przedsibiorstw spoecznych.


Program Aktywizacji Zawodowej Osb Modych Szans na Zatrudnienie

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt, ktrego operatorem jest Europejski Fundusz Spoeczny, skierowany jest on do ludzi modych (15-29l.), ktre s bierne zawodowo, nie uczestnicz w ksztaceniu i szkoleniu, (nie s zarejestrowane w PUP) zamieszkuj na terenie pow. m. oma, pow. omyskiego, pow. kolneskiego oraz pow. zambrowskiego po przez podniesienie kwalifikacji a take nabycie dowiadczenia zawodowego na kierunkach tj. kucharz, kierowca ciarowy, sprzedawca, operator wzkw widowych, kadry i pace.

 

 

Projekty zrealizowane:

 

VADEMECUM SENIORA - partycypacja spoeczna osb 60+ w gminie Dobrzyniewo Due

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza 40 osb w wieku 60+ zamieszkujcych gmin Dobrzyniewo Due do udziau w projekcie pt. VADEMECUM SENIORA - partycypacja spoeczna osb 60+ w gminie Dobrzyniewo Due

 

Szkolenia w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania - Tygiel Doliny Bugu

Cykl szkole dotyczcych moliwoci pozyskiwania rodkw finansowych w obecnej i nowej perspektywie finansowej w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania - Tygiel Doliny Bugu.

 

Pnocno Wschodni Klaster Zielonych Technologii

Zapraszamy podmioty dziaajce w obszarze zielonych technologii (technologii sprzyjajcych ochronie klimatu, wspierajcych gospodark odpadami, technologii wodno-ciekowych, technologii niskoemisyjnego transportu, technologii opartych na oszczdnoci energii i materiaw) w szczeglnoci w brany: przemysowej, budowlanej, rolno-spoywczej, gospodarki odpadami, odnawialnych rde energii, turystycznej do zapoznania si z zasadami dziaania Pnocno Wschodniego Klastra Zielonych Technologii.

 

Program aktywizacji zawodowej osb modych szans na zatrudnienie (Dziaanie 6.1.1 PO KL) projekt majcy na celu podniesienie aktywnoci zawodowej i spoecznej mieszkanek i mieszkacw miasta oma, powiatu omyskiego, kolneskiego oraz zambrowskiego.

 

Podlaski Pozarzdowy Fundusz Mikrodotacji - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych od 1 czerwca rozpocza realizacj projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

 

Podlaskie obki opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodzicw na rynek pracy to kolejny projekt Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 1.5, Wspieranie rozwiza na rzecz godzenia ycia zawodowego i rodzinnego wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Partnerami projektu s Spdzielnia Socjalna Jedyneczka w Suwakach prowadzca obek Jedyneczka oraz KAM Katarzyna Jakoniuk prowadzca obek Nibyalndia w Biaymstoku.

 

Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej-Subregion omyski (Dziaanie 7.2.2 PO KL) projekt realizowany przez Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami: Orodkiem Wsparcia Organizacji Pozarzdowych oraz Starostwem Powiatowym w omy, skierowany do podmiotw ekonomii spoecznej, osb fizycznych oraz otoczenia ekonomii spoecznej z terenu subregionu omyskiego.

 

       

PWP Ekonomia Spoecznego Sukcesu (Dziaanie 7.2.2 PO KL) projekt realizowany przez Fundacj Forum Inicjatyw Rozwojowych. Idea projektu opieraa si na poszukiwaniu dugotrwaych rde finansowania podmiotw ekonomii spoecznej poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu franczyzy spoecznej w regionie.

 

Podlaskie kluby malucha opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodzicw na rynek pracy- Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami Dzienn Opiek na Dziemi Lena Kraina Dagmara Grzkowska oraz Artewos Ewa Ejsmont zrealizoway projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 1.5, Wspieranie rozwiza na rzecz godzenia ycia zawodowego i rodzinnego wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

Spdzielnia jest kobiet (Dziaanie 7.2.2 PO KL) Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczya realizacj projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych kobiet w wieku aktywnoci zawodowej (18-60 lat) zagroonych wykluczeniem spoecznym.

 

ZIELONE ZAWODY szans dla osb odchodzcych z rolnictwa (Dziaanie 8.1.2 PO KL) projekt szkoleniowy Fundacji, skierowany do kobiet i mczyzn, mieszkacw wojewdztwa podlaskiego, bdcych rolnikami i domownikami.

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych bya partnerem merytorycznym organizowanego II Podlaskiego Kongresu Kobiet, ktry odby si 14.09.2013r. w Wyszej Szkole Administracji Publicznej w Biaymstoku. Spotkania rady programowej odbyway si w siedzibie Fundacji (czytaj dalej).

 

PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania  i wdraania nowych metod modernizacji ofert ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim (Dziaanie 9.2 PO KL) - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Volkskochschule im Landkreis Cham (NIEMCY), Copilot Partners (FRANCJA), Universidad Nacional de Educacion a Distancia (HISZPANIA) realizowaa projekt w ramach Dziaania 9.2. Projekty innowacyjne.

 

Kobieta Przedsibiorcza (Dziaanie 6.2 PO KL) - projekt wspierajcy i rozwijajcy przedsibiorczo i samozatrudnienie wrd kobiet, mieszkanek wojewdztwa podlaskiego Wicej informacji

 

Lokalne warsztaty florystyczne (Dziaanie 6.3 PO KL) projekt Fundacji, realizowany od stycznia 2012r., skierowany do mieszkanek i mieszkacw gmin Dobrzyniewo Due, Krypno, Knyszyn, Jasionwka; w ramach ktrego zaplanowano warsztat florystyki, bukietw, plastyki obrzdowej oraz doradztwo zawodowe i warsztaty aktywizujce.

 

Wizyta delegacji z Francji

W dniach 16-17 listopada 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich zorganizowaa polsko-francuskie spotkania branowe z przedstawicielami Izby Rzemielniczej z regionu Poitou Charentes, Partnerami Krajowego Sekretariatu Obszarw Wiejskich oraz przedstawicielami Izby Przemysowo- Handlowej w Biaymstoku. Wicej informacji

 

Szkolenie dla rolnikw i kwaterodawcw

W dniach 26.10.2011 oraz 27.10.2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich zorganizowaa w Centrum Astoria w Biaymstoku si szkolenie pt. Szkolenie i wymiana dowiadcze rolnikw i kwaterodawcw dotyczca zagospodarowania i urzdzenia terenw wiejskich. Uczestnikami szkolenia byli m.in. przedstawiciele stowarzysze agroturystycznych, gmin, agroturyci, kwaterodawcy i rolnicy z wojewdztwa podlaskiego. Celem szkolenia byo przede wszystkim podniesienie kwalifikacji kwaterodawcw i standardu kwater agroturystycznych oraz promocja agroturystyki i produktw regionalnych wojewdztwa podlaskiego. Niezwykle ciekawym punktem programu bya prezentacja dobrych praktyk z Maopolski przedstawiona przez Pani Boen Srebro Dyrektor Sdeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Uczestnicy szkolenia mieli moliwo wymiany dowiadcze oraz nawizania bezporednich kontaktw.

Wicej informacji w materiale filmowym TV Biaystok.

 

Smaczne warsztaty kulinarne

W dniach 20-21 padziernika 2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw oraz Podlaskiej Izby Rolniczej Wiejskich zorganizowaa si warsztaty kulinarne pn. Smaczne warsztaty kulinarne ostoj tradycji obszarw wiejskich. Warsztaty odbyy si w Hotelu Zacisze w Pitnicy/ k. omy. Wzio w nich udzia 50 osb, w tym czonkinie k gospody wiejskich z terenu powiatu omyskiego, kolneskiego i wysokomazowieckiego. Celem warsztatw byo zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie przygotowywania i wytwarzania produktw tradycyjnych oraz regionalnych pochodzcych z naszego regionu.

 

Konferencja Leader szans na zrwnowaony rozwj Podlasia

W dniach 29-30 czerwca 2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw zorganizowaa konferencj "Leader szans na zrwnowaony rozwj Podlasia. Konferencja odbya si w Biaowiey. Gwnym celem konferencji byo podsumowanie dotychczasowych dziaa lokalnych grup dziaania funkcjonujcych na terenie wojewdztwa podlaskiego oraz samorzdu wojewdztwa we wdraaniu Osi 4 Leader PROW 2007-2013, jak te przyblienie perspektywy realizacji dziaa KSOW w latach 2012-2013.

 

Rola modziey w rozwoju obszarw wiejskich

W dniu 06.06.2011r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw oraz Podlaskiej Izby Rolniczej zorganizowaa w Centrum Ksztacenia Praktycznego w Biaymstoku konferencj pt. Rola modziey w rozwoju obszarw wiejskich. W konferencji wzio udzia 99 uczniw zamieszkujcych tereny wiejskie i uczszczajcych do szk: Publicznego Gimnazjum im. prof. Adama Paczyskiego w Danwku, Zespou Szk w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka oraz Zespou Szk Gastronomicznych w Biaymstoku. Celem tego spotkania byo pokazanie modziey jakie dziaania podejmuj wadze rzdowe i samorzdowe na rzecz rozwoju obszarw wiejskich.

 

Wyjazd studyjny do wsi tematycznych

W dniach 2-4.06.2011 r. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego- Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw zorganizowaa wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego. W wyjedzie uczestniczyo 20 osb: wacicieli kwater agroturystycznych, animatorw ycia wiejskiego oraz lokalnych grup dziaania. Podczas wyjazdu odwiedzono wsie Sierakowo, Dbrowa oraz Paproty. Celem wyjazdu by rozwj tego typu dobrych wzorcw na obszarze naszego wojewdztwa i przeniesieniu ich na nasz teren.

 

Rodzice aktywni zawodowo

(Dziaanie 7.2.1 PO KL)- Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami Biurem Inicjatyw Rozwojowych oraz Szko Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Biaymstoku zakoczyy realizacj projektu majcego na celu podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej i popraw dostpu do rynku pracy osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.

 

Moja Firma III edycja

Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczyo realizacj kolejnej edycji projektu, ktrego celem byo wspieranie finansowe i szkoleniowo-doradczego nowopowstaych przedsibiorstw. Kompleksowo dziaa w projekcie pozwolia na wsparcie szerokiej grupy 50 Uczestnikw Projektu oraz realizacj celu oglnego, tj. promocj oraz wspieranie inicjatyw celem tworzenia nowych miejsc pracy oraz budow postaw kreatywnych, sucych rozwojowi przedsibiorczoci i samozatrudnienia.

 

Ekonomia spoeczna w Puszczy Knyszyskiej

(Dziaanie 7.2.2 PO KL) -  Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dziaania Puszcza Knyszyska zakoczya realizacj projektu Ekonomia Spoeczna w Puszczy Knyszyskiej skierowanego do mieszkacw gmin Czarna Biaostocka, Grdek, Michaowo, Zabudw, Juchnowiec Kocielny, Wasilkw, Supral finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

 

ABC lidera wsi

(Dziaanie 9.5 PO KL) w grudniu 2010r. zakoczya si realizacja projektu skierowanego do mieszkanek i mieszkacw gmin wiejskich, miejsko wiejskich i miast do 25tys. mieszkacw z wojewdztwa podlaskiego, w szczeglnoci do mieszkacw gmin: Krypno, Dobrzyniewo Due, Czarna Biaostocka. 

 

Wsie tematyczne na Podlasiu nauka i rozwj

(Dziaanie 9.5 PO KL) projekt skierowany do mieszkacw 15 gmin powiatu biaostockiego, majcy na celu podniesienie kwalifikacji i wiadomoci mieszkacw powiatu w zakresie tworzenia i wdraania modelu wioski tematycznej.

 

Tradycyjne zawody nowoczesna edukacja II edycja

(Dziaanie 9.5 PO KL) - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z kocem lipca 2010r zakoczya realizacj projektu w ramach Dziaania 9.5 POKL ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Wie tematyczna w Powiecie Suwalskim jako oddolna inicjatywa edukacyjna

(Dziaanie 9.5 PO KL) - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych z kocem lipca 2010r zakoczya realizacj projektu w ramach Dziaania 9.5 POKL ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Wiedza dla Podlasia

(Dziaanie 9.3 PO KL)-  projekt upowszechniajcy formalne ksztacenie ustawiczne poprzez kampani promocyjno informacyjn skierowan do mieszkacw wojewdztwa podlaskiego, przede wszystkim do osb w wieku 25-64. Kampania promujca korzyci pynce z cigego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejtnoci.

 

Akademia Zrwnowaonego Rozwoju

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerem Ramboll DK (Dania) zakoczyo realizacj projektu, majcego na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej, wyksztacenie obywatelskich postaw proekologicznych, wzrost popytu na wykorzystanie zielonych technologii, zielonych zamwie, zainteresowania biznesem przyjaznym rodowisku oraz wzrost iloci inicjatyw partnerskich w celu osignicia zrwnowaonego rozwoju spoecznego, gospodarczego i ekonomicznego.

 

Podlaskie Warsztaty Rkodzielnictwa II edycja

   (Dziaanie 6.3 PO KL) - Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem Narwiaskie Przysmaki zakoczyo realizacj projektu skierowanego do mieszkacw gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys., w szczeglnoci powiatu biaostockiego oraz powiatw ociennych.

 

Tradycyjne zawody nowoczesna edukacja (Dziaanie 9.5 PO KL) - Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Gminnym Orodkiem Kultury w Krypnie zakoczyo realizacj projektu szkoleniowego w ramach Dziaania 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Rodzina a praca- Rodzice aktywni zawodowo

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowao projekt majcy na celu podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej i popraw dostpu do rynku pracy osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.

 

Podlaskie ABC organizacji wiejskiej

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Narwiaskie Przysmaki zakoczyo realizacj projektu Podlaskie ABC organizacji wiejskiej.

 

WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAANIE

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Biaymstoku i Starostwem Powiatowym w Suwakach od listopada 2008 do lutego 2009 organizowao spotkania upowszechniajce ide wsi tematycznych.

 

Gmina Dobrzyniewo Due innowacyjne rozwizania na rzecz integracji spoecznej mieszkacw

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami Starostwem Powiatowym w Biaymstoku i Urzdem Gminy Dobrzyniewo Due realizowao projekt majcy na celu aktywizacj i integracj mieszkacw gminy Dobrzyniewo Due poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy.

 

Gmina Krypno innowacyjne rozwizania na rzecz integracji spoecznej mieszkacw

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami Starostwem Powiatowym w Mokach, Urzdem Gminy Krypno i Gminnym Orodkiem Kultury w Krypnie realizowao projekt majcy na celu aktywizacj i integracj mieszkacw gminy Krypno poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy.

 

Gmina Czarna Biaostocka innowacyjne rozwizania na rzecz integracji spoecznej mieszkacw

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Partnerami Starostwem Powiatowym w Biaymstoku, Gmin Czarna Biaostocka i Wiejskim Domem Kultury w Czarnej Wsi Kocielnej realizowao projekt majcy na celu aktywizacj i integracj mieszkacw gminy Czarna Biaostocka poprzez upowszechnienie idei utworzenia wioski tematycznej na terenie gminy.

 

Podlaskie Warsztaty Rkodzielnictwa

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami Starostwem Powiatowym w Biaymstoku i Stowarzyszeniem Narwiaskie Przysmaki zakoczyo realizacj projektu skierowanego do mieszkacw gmin wiejskich, wiejsko miejskich i miast do 25 tys. mieszkacw z terenu powiatu biaostockiego.

 

RAZEM W KIERUNKU WIOSKI TEMATYCZNEJ NA PODLASIU

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowao projekt upowszechniajcy modelowe rozwizania w zakresie tworzenia wioski tematycznej wypracowane przez Partnerstwo RAZEM oraz Fundacj Wspomagania Wsi.

 

Moja Firma II edycja

W dniu 30.05.2008 r. Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczyo realizacj II edycji projektu Moja Firma

 

Centrum Zielonych Technologii

Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowao projekt Centrum Zielonych Technologii w Partnerstwie z Podlask Stacj Przyrodnicz NAREW oraz Biurem Inicjatyw Rozwojowych w ramach Inicjatywy Wsplnotowej EQUAL

 

Talk It

Projekt TALK-IT mia na celu uatwienie dostpu i promocj cigego ksztacenia i rozwoju kompetencji jzykowych przedsibiorcw brany turystycznej poprzez organizacj kursw pilotaowych w wojewdztwie podlaskim

 

Firma XXI wieku. Program szkole wspierajcych rozwj e-biznesu

Forum Inicjatyw Rozwojowych zakoczyo realizacj projektu Firma XXI wieku. Program szkole wspierajcych rozwj e-biznesu. Uczestnikami szkole mogli by mikro, mali i redni przedsibiorcy i ich pracownicy oraz przedstawiciele jednostek samorzdu terytorialnego

 

Konsultantka projektw finansowanych z Funduszy Strukturalnych

Zakoczya si realizacja projektu Konsultantka projektw finansowanych z Funduszy Strukturalnych realizowanego przez Biuro Inicjatyw Rozwojowych oraz Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Moja Firma

Forum Inicjatyw Rozwojowych wsplnie z Partnerem Biurem Inicjatyw Rozwojowych zakoczyo realizacj projektu Moja Firma finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu II: Wzmocnienie rozwoju zasobw ludzkich w regionach, Dziaanie 2.5 Promocja przedsibiorczoci...

 

Akademia Agroturystyki i Rkodzielnictwa

Uprzejmie informujemy, i w czerwcu 2006 Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z Fundacj Edukacji i Twrczoci zakoczyy realizacj projektu Akademia Agroturystyki i Rkodzielnictwa. Jednoczenie zawiadamiamy, i opublikowano podrcznik Akademia Agroturystyki i Rkodzielnictwa. Materiay szkoleniowe, do lektury ktrego serdecznie zapraszamy.

Mamy nadziej, e wiedza nabyta na szkoleniach, warsztatach i podczas wyjazdu studyjnego przyczyni si do zakadania i rozwijania ju zaoonych gospodarstw agroturystycznych.

Wszystkim uczestnikom projektu Akademia Agroturystyki i Rkodzielnictwa serdecznie dzikujemy i yczymy powodzenia!  

 

http://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image010.jpghttp://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image003.jpg  http://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image004.jpg  http://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image005.gifhttp://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image011.jpghttp://www.fir.org.pl/projekty_realizowane_pliki/image012.jpg

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972