Sp�dzielnia jest Kobiet�

FIR -Instytucje wsppracujce

Instytucje wsppracujce:

Biaystok

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972