Sp�dzielnia jest Kobiet�

Celem Fundacji jest:

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) zostaa zarejestrowana w rejestrze Fundacji w 2005r. Angauje si w szereg dziaa promujcych, wspierajcych i wdraajcych projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i midzynarodowe.

 

Celem Fundacji jest podnoszenie wiadomoci i dostarczanie wiedzy w obszarze polityki spoeczno-gospodarczej, tj. zrwnowaonego rozwoju, kapitau ludzkiego oraz promocji przedsibiorczoci, w tym spoecznej.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe midzy innymi poprzez wspieranie, inicjowanie i prowadzenie:

1. inicjatyw sucych wspieraniu zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich i miejskich, promocji zatrudnienia i postaw przedsibiorczych, upowszechnianiu zasad spoeczestwa obywatelskiego oraz warunkw ekonomicznych i prawnych sucych  rozwojowi  regionalnemu,

2. dziaalnoci owiatowej i edukacyjnej, w myl idei ksztacenia ustawicznego,  poprzez midzy innymi  prowadzenie szkole, spotka, wykadw, seminariw, konferencji, kursw oraz innych form, a take organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne sucych temu praktyk, stay, wymiany dowiadcze zawodowych i naukowych w kraju i za granic,

3. inicjatyw sucych rozwojowi partnerskiej wsppracy regionalnej,  midzyregionalnej i midzynarodowej, angaujcych sektor biznesu, instytucje pozarzdowe, ruchy spoeczne, organy samorzdu terytorialnego, terenow administracj rzdowej, osoby i instytucje krajowe i zagraniczne stawiajce sobie podobne cele, poprzez wsparcie techniczne, szkoleniowe, doradcze i informacyjne,

4. dziaalnoci badawczo-rozwojowej, doradczej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej, organizacji przedsiwzi marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej i spoecznej.

 

Kadry Fundacji oraz wsppracujcy eksperci posiadaj kompetencje i wieloletnie dowiadczenie umoliwiajce efektywn realizacj inicjatyw rozwojowych, w tym projektw regionalnych, krajowych i midzynarodowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest dobrze przygotowane do wdraania projektw dziki rozwijajcej si sieci wsppracy o zasigu lokalnym, regionalnym i midzynarodowym. Dowiadczenie i nowoczesna struktura organizacyjna pozwala efektywnie zarzdza projektami w rnych lokalizacjach i jest kluczowym elementem, na ktrym budowana jest pozycja Forum.

 

 

 

Zarzd:

Dyrektor Magdalena Skup

Wicedyrektor Anna Moczulewska

 

Ksigowo/ Biuro Rachunkowe:

Elbieta Iwona Roszkowska

 

Dzia Projektw:

Agnieszka Ewa Jaworowska - specjalista ds. informacji

Konrad Backiel - specjalista ds. dotacji i wsparcia pomostowego

 

Oddzia oma ul. Farna 1, 18-400 oma tel: 601 241 828:

Dariusz Budrowski - Koordynator Inkubatora Spoecznej Przedsibiorczoci

Karolina Pitek Specjalista ds. projektu

Bogusawa Domian-Kruszewska - doradca ds. reintegracji spoecznej oraz doradca ds. reintegracji zawodowej

Elbieta Iwona Roszkowska Ksigowa Biura Rachunkowego

 

 

 

 

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972