Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Starostwem Powiatowym w Suwałkach od listopada 2008 do lutego 2009 organizowało spotkania upowszechniające ideę wsi tematycznych w ramach projektu „WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”. 27 marca 2009 r. odbyło się Forum Wioski Tematycznej na Podlasiu.

 

Projekt miał na celu wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół idei wsi tematycznych.

 

Spotkania były organizowane w 14 powiatach województwa podlaskiego. W listopadzie odbyło się spotkanie w powiecie białostockim i monieckim, w grudniu – w suwalskim, łomżyńskim, bielskim i hajnowskim. W styczniu idea wsi tematycznych była prezentowana w powiatach augustowskim, sejneńskim, siemiatyckim i sokólskim, natomiast w lutym w powiatach: wysokomazowieckim, zambrowskim, kolneńskim i grajewskim.

 

Uczestnicy: przedstawiciele społeczności lokalnych, podmiotów społecznych i samorządowych, mieszkańcy wsi.

 

Korzyści:

- Wiedza na temat wsi tematycznych - innowacyjnych pomysłów na społeczną działalność gospodarczą na wsi, w tym możliwości uzupełnienia dochodów z innej działalności niż rolnicza i wykorzystania lokalnych zasobów i umiejętności.

- Wzrost aktywności, mobilności i integracja mieszkańców społeczności lokalnych.

- Rozwój współpracy i dialogu partnerstwa publiczno - społecznego na rzecz mieszkańców wsi

 

 

 

        

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972