Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

SZKOLENIE 1

- Szanowni Państwo,

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt."Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób fizycznych", które odbędzie się w dn. 23 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku, o godz. 9.00

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
℘ Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
℘ Ustawa o spółdzielniach socjalnych
℘ Procedury zakładania spółdzielni socjalnej
℘ Wsparcie dla spółdzielni socjalnej - dotacje i wsparcie pomostowe
℘ Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
℘ Najczęściej popełaniane błędy w spółdzielnaich socjalnych.
℘ Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób fizycznych

Szkolenie jest kierowane do:
℘ Osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
℘ Osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do piątku, 19 maja do godz. 15.00.
Skan drogą mailową na adres owes@owop.org.pl , lub faxem na nr 85 675 21 58,
Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.
Wszystkich informacji na temat szkolenia udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie (pobierz)
Formularz Rekrutacyjny (pobierz)
Program Szkolenia (pobierz)

SZKOLENIE 2

- Szanowni Państwo,

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt.: "Tworzenie Spółdzielni Socjalnych Osób Prawnych", które odbędzie się w dn. 26 maja 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku o godz. 9.00

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
℘ Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
℘ Ustawa o spółdzielniach socjalnych
℘ Procedury zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych.
℘ Wsparcie dla spółdzielni socjalnej - dotacje i wsparcie pomostowe
℘ Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
℘ Najczęściej popełniane błędy w spółdzielniach socjalnych.
℘ Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób prawnych

Szkolenie jest kierowane do:

℘ Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych uruchomieniem działalności odpłatnej/gospodarczej
℘ Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych przekształceniem się w Przedsiębiorstwo Społeczne
℘ Przedsiębiorstw Społecznych zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy
℘ JST zainteresowanych wspieraniem ekonomii społecznej

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do wtorku, 23 maja do godz. 15.00.
Skan drogą mailową na adres owes@owop.org.pl, lub faxem na nr 85 675 21 58,
Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Wszystkich informacji na temat szkolenia udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie (pobierz)
Formularz Rekrutacyjny (pobierz)
Program Szkolenia (pobierz)

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972