Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

„Rodzice aktywni zawodowo”

 

 

 

 

W dniu 16 grudnia 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki.

Zgłoszenia pod nr telefonu 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Aktualizacja 29.11.2010

 

-------

 

 

W dniu 24 listopada 2010r zakończyła się IV edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 uczestniczek zakończyło warsztaty, szkolenia merytoryczne oraz poradnictwo grupowe i indywidualne. 6 kobiet zakwalifikowało się na staż. Stażystki przyjęły: Fundacja Zielone Płuca Polski, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Edukacji i Twórczości, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

 

Staż będzie odbywać się w terminie grudzień 2010 r. – styczeń 2011r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

 

Aktualizacja 29.11.2010

 

-----------------

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 25 listopada 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki.

Zgłoszenia pod nr telefonu 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

 

Aktualizacja 23.11.2010 r.

 

---------------

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

 

Aktualizacja 16.11.2010

---------------

 

 

 

 

Informacja dla osób, które były lub będą uczestnikami projektu i będą lub pobierały stypendium stażowe (pobierz)

 

Aktualizacja 12.11.2010

---------------

 

W związku z realizacją projektu ,,Rodzice aktywni zawodowo” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy Doradców/Wykładowców/Ekspertów zainteresowanych prowadzeniem spotkań informacyjnych w ramach organizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej. Kampania obejmuje 8 godzin dydaktycznych (4 spotkania * 2h dyd.), dotyczy m.in.: wykładów nt. równości szans na rynku pracy, elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych rodziców/pracowników na rynku pracy.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z proponowanym zakresem wykładów na adres e-mailmskup@fir.org.pl bądź pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, III p. lok. 10  w Białymstoku do dnia 15.11.2010 r. do godziny 15.30.

Aktualizacja 09.11.2010

---------------

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 28 października 2010 r. godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki.

 

Aktualizacja 25.10.2010 r.

---------------

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 4 października 2010 r. w centrum zabaw „Kraina Smyka” 12 osób uczestniczy w zajęciach realizowanych w ramach IV edycji projektu.

 

Aktualizacja 5.10.2010

---------------

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 17 września 2010 r. zakończył się proces rekrutacji do IV edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne.

 

Aktualizacja 20.09.2010

---------------

 

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do IV edycji szkoleń i warsztatów w ramach projektu. Formularz rekrutacyjny (do pobrania) wraz z zaświadczeniem o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP) można odesłać mailem: info1@fir.org.pl, pocztą na adres: Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok lub przynieść osobiście do siedziby biura. Termin przyjmowania zgłoszeń do 17.09.2010 r. W trakcie szkoleń zapewniamy opiekę nad dziećmi.

 

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC!

 

Aktualizacja 09.08.2010 r.

 

 ---------------

 

 

W dniach: 20 maja, 17 czerwca, 29 lipca 2010r. w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbyły się spotkania w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Kolejne odbędą się  26 sierpnia, 23 września, 28 października, 18 i 25 listopada, 16 grudnia 2010r. oraz 27 stycznia 2011r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia do LCZ przyjmujemy pod nr telefonu: 85 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Aktualizacja 30.07.2010r.

 

---------------

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 10 lipca zakończyła się III edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 osób uczestniczyło w warsztatach, szkoleniach oraz skorzystało z poradnictwa grupowego i indywidualnego.

7 uczestniczek szkolenia odbędzie staż w: Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, Fundacji Zielone Płuca Polski, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Edukacji i Twórczości.

Staż będzie odbywał się w terminie sierpień 2010r. – wrzesień 2010r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy sukcesów zawodowych!

 

20100615_19         20100628_12

 

Aktualizacja 10.07.2010r

 

---------------

 

W dniu 17 maja 2010r. zakończył się proces rekrutacji do III edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 7 czerwca 2010 r.

 

W dniu 20 maja 2010r.  godz. 17.30, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach kampanii informacyjnej dot. elastycznych form zatrudnienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednocześnie zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Aktualizacja 19.05.2010 r.

---------------

 

 

Ogłoszenie

 

W związku z realizacją projektu ,,Rodzice aktywni zawodowo” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy Doradców/Wykładowców/Ekspertów zainteresowanych prowadzeniem spotkań informacyjnych w ramach organizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej. Kampania obejmuje łącznie 20 godzin dydaktycznych (10 spotkań * 2h dyd.), dotyczy m.in.: wykładów nt. równości szans na rynku pracy, elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych rodziców/pracowników na rynku pracy.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV wraz z proponowanym zakresem wykładów na adres e-mail: mskup@fir.org.pl , bądź pocztą lub osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, III p. lok. 10 w Białymstoku do dnia 14.05.2010 r. do godziny 16.00.

Aktualizacja 10.05.2010 r.

 

---------------

 

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczynamy rekrutację do III edycji szkoleń i warsztatów w ramach projektu. Formularz rekrutacyjny (do pobrania) wraz z zaświadczeniem o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP) proszę odesłać mailem: info1@fir.org.pl, pocztą na adres: Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok lub przynieść osobiście do siedziby biura. Termin przyjmowania zgłoszeń do 17.05.2010 r. W trakcie szkoleń zapewniamy opiekę nad dziećmi.

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC!

 

 

Aktualizacja 12.04.2010 r.

 

---------------

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 13 marca zakończyła się II edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 uczestniczek zakończyło warsztaty, szkolenia merytoryczne oraz poradnictwo grupowe i indywidualne.

6 osób zakwalifikowało się na staż. Stażystki przyjęły: Fundacja Zielone Płuca Polski, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Edukacji i Twórczości, Regionalny Instytut Społeczno Ekonomiczny.

Staż będzie odbywać się w terminie kwiecień 2010 r. – maj 2010r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

Aktualizacja 01.04.2010 r.

 

---------------

 

 

Szanowni Państwo,

 

8 lutego rozpoczęła się II edycja szkoleń i warsztatów w ramach projektu. Zajęcia odbywają się w centrum zabaw dla dzieci „Kraina Smyka”. Uczestniczy w nich 12 osób. 

 

W dniu 4 marca odbędzie się doradztwo grupowe w ramach Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się w Fikolandzie.

 

Aktualizacja 26.02.2010 r.

 

---------------

 

Wyłoniona została grupa do II edycji szkolenia w ramach projektu: Rodzice aktywni zawodowo. Spośród 35 formularzy zgodnie z założeniami projektu (priorytetowo przyjmowano osoby zarejestrowane jako bezrobotne + kolejność zgłoszeń) zakwalifikowało się 12 uczestników projektu.  W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej do uczestnictwa będziemy zapraszać kolejne osoby z listy.  

 

W 2010 roku odbędą się jeszcze 2 edycje szkolenia.

 

Aktualizacja 26.01.2010 r.

 

---------------

 

 

W dniu 15 stycznia 2010 r. zakończył się proces rekrutacji do II edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już w lutym 2010r.

 

Zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

W dniu 21 stycznia odbędzie się doradztwo grupowe w ramach Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

 

 

Aktualizacja 18.01.2010 r.

 

---------------

 

 

Zapraszamy do udziału w II edycji szkoleń „Obsługa administracyjna projektu”. Proponujemy bezpłatny udział w:

1. Szkoleniu: Obsługa administracyjna projektu (luty-marzec 2010r.)

2. Warsztatach skutecznej komunikacji

3. Poradnictwie indywidualnym (zawodowym, prawnym, psychologicznym)

4. 2 miesięcznych, stażach (za wynagrodzeniem) w organizacjach pozarządowych dla osób bezrobotnych (kwiecień-maj 2010r.)

5. Lokalnym Centrum Zasobów – bezpłatny dostęp do komputera, sprzętu biurowego i Internetu

 

W trakcie szkolenia zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.01.2010 r. (formularz rekrutacyjny do pobrania)

 

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC!

 

Aktualizacja 03.12.2009 r.

 

---------------

 

 

W dniu 21 listopada zakończyła się I edycja szkolenia: „Obsługa administracyjna projektu”. 12 uczestniczek zakończyło warsztaty, szkolenia merytoryczne oraz poradnictwo grupowe i indywidualne.

6 osób zakwalifikowało się na staż. W tej edycji stażystów przyjmą: Fundacja Zielone Płuca Polski, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Edukacji i Twórczości, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Staż będzie odbywał się w terminie grudzień 2009r. – styczeń 2010r.

Wszystkim uczestniczkom szkolenia dziękujemy i życzymy powodzenia!

 

Aktualizacja 24.11.2009 r.

 

---------------

 

W dniu 12 października 2009r. rozpoczęła się I edycja projektu: Rodzice aktywni zawodowo.  12 uczestniczek projektu jest w trakcie szkolenia: Obsługa administracyjna projektu  odbywającego się w Centrum Zabaw Krainie Smyka. Uczestniczki mają już za sobą warsztaty skutecznej komunikacji, warsztaty wizażu, poradnictwo indywidualne psychologiczne oraz szkolenie z podstaw pozyskiwania funduszy unijnych.

 
W dniu 15 listopada odbędzie się doradztwo grupowe w ramach Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku.

 

Aktualizacja 30.10.2009 r.

 

---------------

 

W dniu 16 września 2009 r. zakończył się proces rekrutacji do I edycji projektu „Rodzice aktywni zawodowo”. Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły formularze rekrutacyjne. O wynikach rekrutacji będziemy informować indywidualnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już 12 października 2009 r. W 2010 roku odbędą się jeszcze 3 edycje projektu.

 

Zapraszamy do korzystania z Lokalnego Centrum Zasobów (LCZ), które wyposażone jest w stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, skanera i drukarki. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów: 085 654 58 97 oraz w biurze Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

W dniu 10 i 24 września, 15 października, 5 i 25 listopada, 16 grudnia 2009 r., 21 stycznia 2010 r. oraz 1 lutego, w oddziale Lokalnego Centrum Zasobów w Szkole Rodzenia przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku odbyło się doradztwo grupowe dotyczące poradnictwa z zakresu prawa pracy.

 

Aktualizacja 24.11.2009 r., 03.12.2009 r., 22.12.2009 r., 26.02.2010 r.

 

 

Zaproszenie do współpracy przy organizacji staży w ramach projektu „Rodzice Aktywni Zawodowo” – kliknij tutaj

 

Aktualizacja 09.09.2009 r.

 

 

---------------

 

Informacja o projekcie

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami – Biurem Inicjatyw Rozwojowych oraz Samodzielnym Szpitalem Miejskim im. PCK w Białymstoku realizują projekt mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Cel projektu:

 

  • Podniesienie aktywności zawodowej i poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Nabycie bądź podniesienie kwalifikacji przez osoby powracające do pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych i nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.
  • Aktywizacja uczestników poprzez warsztaty oraz poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne.
  • Integracja zawodowa i społeczna uczestników poprzez Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Zasobów.
  • Upowszechnianie informacji  na temat równości szans, elastyczności zawodowej.

 

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców małych dzieci, z terenu województwa podlaskiego, pracujących i bezrobotnych, powracających do pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych, którzy znajdują trudności z powrotem na rynek pracy, odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej oraz harmonijnym godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. 

 

 

Proponujemy bezpłatny udział w:

 

1. Szkoleniu: Obsługa administracyjna projektu (pierwsze szkolenie już w październiku, w trakcie szkolenia zapewniamy opiekę nad dziećmi)

2. Warsztatach skutecznej komunikacji.

3. Poradnictwie indywidualnym (zawodowym, prawnym, psychologicznym).

4. 2 miesięcznych, stażach (za wynagrodzeniem) w organizacjach pozarządowych dla osób bezrobotnych.

5. Lokalnym Centrum Zasobów – bezpłatny dostęp do komputera, sprzętu biurowego i Internetu.

 

 

KAPITAL_LUDZKI        

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972