Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"Wydłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych

Korzyści z udziału w projekcie

Oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:

♦Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
♦ Poradnictwo zawodowe indywidualne - tworzenie indywidualnych planów działania
♦ Pośrednictwo pracy
♦ Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż

Oferowane szkolenia zawodowe:

♦ Kucharz małej gastronomii
♦ Kierowca samochodu ciężarowego
♦ Kadry i płace
♦ Operator wózków widłowych
♦ Sprzedawca


Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź przesyłać pocztą na adres Biura Projektu w Łomży:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Farna 1, 18-400 Łomża

e-mail: lomza@fir.org.pl

tel.: 601-241-828Regulamin (pobierz)

Formularz uczestnictwa (pobierz)

Karta Oceny Formalnej (pobierz)

Kwestionariusz Motywacji (pobierz)

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972