Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

„Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja”

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” od 01.08.2009r. realizuje projekt „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja” w ramach Działania 6.3 PO KL „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.

 

W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach serowarstwa, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa.

 

Warsztaty pozwoliły nabyć uczestnikom nowe umiejętności z zakresu wyrobu sera, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa, podniosły świadomość uczestników z zakresu korzyści płynących z nabywania pozarolniczych umiejętności zawodowych. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę oraz zostali zachęceni do dalszego samokształcenia.

 

Uczestników projektu zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej koło Nidzicy. Wyjazd studyjny odbędzie się 27-28 listopada. Uczestnicy będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy do dnia 20 listopada.

 

                        

Aktualizacja: 12.11.2009r. 

 

         

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972