Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

 

 Podlaska Wieś Tematyczna

 

 

Jedyne na Podlasiu wsie tematyczne istnieją w gminie Krypno, Dobrzyniewo Duże i Czarna Białostocka. Ich twórcy/mieszkańcy uczestniczyli w 3 projektach, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Forum Inicjatyw Rozwojowych od czerwca do października 2008 r.: „Gmina Krypno – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców” (w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Mońkach, Urzędem Gminy Krypno i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie), „Gmina Dobrzyniewo Duże – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców” (w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Urzędem Gminy Dobrzyniewo Duże) oraz „Gmina Czarna Białostocka – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców” (w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Urzędem Gminy Czarna Białostocka i Wiejskim Domem Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej).

Celem każdego projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców gmin poprzez upowszechnienie idei tworzenia wsi tematycznych. W ramach projektów odbyły się 2 gminne spotkania informacyjne, badanie zasobów w zakresie specjalizacji wsi tematycznej i rozwoju produktu w gminie, wyjazd szkoleniowy do wiosek tematycznych w województwie zachodniopomorskim oraz, dla najbardziej zainteresowanych, szkolenie w zakresie planowania specjalizacji wsi i rozwoju produktu.

 

Czym jest wieś tematyczna

Utworzenie wsi tematycznej jest jednym ze sposobów ożywienia gospodarki wiejskiej. Nie wymaga on, przynajmniej na początku, dużych nakładów finansowych. Angażuje mieszkańców i umożliwia ich aktywizację społeczno – zawodową. Wieś tematyczna to nic innego jak wieś, której rozwój jest podporządkowany pomysłowi/tematowi, wokół którego wieś się specjalizuje i tworzą się pomysły na obsługę turystów, a w efekcie na zarabianie pieniędzy. Dzięki temu wieś staje się unikatowa i jedyna w swoim rodzaju. Staje się „produktem turystycznym”, który oferuje pobyt w innym świecie, to jak wejście do teatru czy filmu, ale nie jako widz, lecz jako uczestnik akcji. We wsi tematycznej można wszystkiego dotknąć, spróbować, uczestniczyć w niecodziennych wydarzeniach. Pobyt nasycony jest wrażeniami i przeżyciami. Tu się przyjeżdża po emocje. Trzeba mieć o czym opowiadać po powrocie do domu i chcieć tu wrócić.

 

Wsie tematyczne uczą i bawią. Zapraszamy do ich odwiedzenia!

 

 

W gminie Krypno można odwiedzić:

 

„Chleb z Przygodą” w miejscowości Ruda

Specjalizacja wsi opiera się na temacie chleba, mąki i zdrowia. Oferta obejmuje m.in. fabularną grę terenową „Z Kotem w Butach i Młynarczykiem”, zwiedzanie starej kuchni i jej wyposażenia, własnoręczny wyrób chleba, pokaz mielenia mąki, warsztaty plastyczne oraz zabawy ruchowe nad stawem „Kozłówka” - oferta wsi.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kozłowska, tel. 600 076 661

 

„Przysiółek Pacowa Chata” w miejscowości Krypno

Specjalizacja gospodarstwa tematycznego nawiązuje do tradycji szlacheckich. Oferta obejmuje m.in.: zwiedzanie muzeum „Pacowa Chata” w którym zgromadzone są sprzęty związane z historią i kulturą regionu, poznawanie historii i zwyczajów szlacheckich, poszukiwanie skarbów, gry i zabawy szlacheckie – oferta wsi.

Osoba do kontaktu: Barbara Pac, tel. 510 509 030

 

„Rybia Góra” w miejscowości Góra

Specjalizacja wsi wywodzi się z przeszłości, kiedy to Góra była wioską zamieszkiwaną przez rybaków i utrzymującą się z połowu ryb w pobliskiej Narwi. Oferuje m.in.: ścieżkę edukacyjną, grę terenową, wizytę w gospodarstwie wędkarskim, pokazy i naukę rękodzieła ludowego, grę w disc – golfa – oferta wsi.

Osoba do kontaktu: Karina Stachurska, tel. 513 135 132

 

 

W gminie Dobrzyniewo Duże istnieje

 

„Kraina Słowian” w miejscowości Obrubniki.

Specjalizacja wsi nawiązuje do prastarych wierzeń słowiańskich. W ofercie m.in.: gra terenowa „Wierzenia Słowian”, warsztaty plastyczne „u Bogusławy”, warsztaty ceramiczne „u Dobromiry” i artystyczne „u Dobrawy”, gry i zabawy, pieczenie podpłomyków – oferta wsi.

Osoba do kontaktu: Joanna Woźniewska, tel. 503 136 519

 

 

W gminie Czarna Białostocka powstała

 

„Wieś Ducha Puszczy”

Specjalizacja wsi obejmuje zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe, oparte na ludowej tradycji mieszkańców puszczańskiej wsi. W ofercie m.in.: wizyta w pracowni garncarskiej, zawody sprawnościowe rycerzy średniowiecza, zwiedzanie galerii rękodzieła ludowego, spotkanie z „Duchem Puszczy” - oferta wsi. 

Osoba do kontaktu:

 

 

Wsie w trakcie tworzenia:

 

„Wieś Włodzimierza Puchalskiego” – w miejscowości Morusy (gmina Krypno), związana z przyrodą, ptakami i osobą wybitnego przyrodnika i fotografa Włodzimierza Puchalskiego.

Osoba do kontaktu: Alicja Buraczewska, tel. 085 716 91 97

 

„Kraina mlekiem i miodem płynąca” – w miejscowości Ruda (gmina Krypno), związana z miodem i mlekiem (ciekawostki z życia pszczół, tajniki produkcji wiejskiego sera oraz masła) – oferta wsi.

Osoba do kontaktu: Marcin Matyszewski, tel. 661 818 887 

 

 

Na Suwalszczyźnie powstała wieś:

 

„Biegun zimna i sera”  promująca zdrową żywność i zdrowy, aktywny tryb życia. W Wiżajnach, Burniszkach, Stankunach można zrobić ser i masło, posmakować maślanki, twarogu, zacierek, uczestniczyć w grze terenowej – oferta wsi.

Kontakt: Stowarzyszenie Macierzanka, tel. 516 107 004

 

 

        

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972