Sp�dzielnia jest Kobiet�

Centrum Zielonych Technologii

 

PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania  i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim

Zapraszamy do bezpatnego wykorzystania finalnych produktw projektu Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do bezpatnego wykorzystania narzdzi wypracowanych w ramach projektuPI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego wwoj. podlaskim. Narzdzia te mog przyczyni si do modernizacji oferty edukacyjnej Pastwa Szkoy poprzez: wdroenie nowych programw i metod nauczania, rozwj systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych zwikszajcych efektywno edukacji, podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i administracyjnej szk zawodowych, itd. Wykorzystanie przez szkoy narzdzi wypracowanych w ramach projektu Innowacje Edukacyjne jestpremiowane dodatkowymi punktami w konkursach przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego podczas oceny wnioskw o dotacje.
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)

(pobierz)
(pobierz)
(pobierz)


 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery zapraszaj do udziau w Konferencji upowszechniajcej projekt PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim.

Konferencja odbdzie si w dniu 26 marca 2013 r., godz. 10.00

Restauracja Trzy Po Trzy, ul. Mickiewicza 47, Biaystok

19.03.2013

------------

 

 

Zapraszamy do bezpatnego wykorzystania finalnych produktw projektu

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do bezpatnego wykorzystania narzdzi wypracowanych w ramach projektu PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim.

Narzdzia te mog przyczyni si do modernizacji oferty edukacyjnej Pastwa Szkoy poprzez: wdroenie nowych programw i metod nauczania, rozwj systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych zwikszajcych efektywno edukacji, podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i administracyjnej szk zawodowych, itd.

Wykorzystanie przez szkoy narzdzi wypracowanych w ramach projektu Innowacje Edukacyjne bdzie premiowane dodatkowymi punktami przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego podczas oceny wnioskw o dotacje zoonych przez szkoy zawodowe w ramach dziaania PO KL 9.2 w 2013 roku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Chtnie przelemy Pastwu bezpatny egzemplarz pyty zawierajcej szczegowe opisy wszystkich narzdzi.

29.01.2013

------------

 

 

Rozpoczy si seminaria upowszechniajce w szkoach

Zgodnie z zaoeniami projektu Innowacje Edukacyjne rozpocz si cykl seminariw upowszechniajcych w szkoach. W kadym z powiatw wojewdztwa podlaskiego udzia w spotkaniu wemie kadra dydaktyczna jednej z wytypowanych szk.

10.01.2013

------------

 

 

Innowacje Edukacyjne nowa oferta szkolnictwa zawodowego

Wydawnictwo Innowacje bez granic, bdce biuletynem Krajowej Instytucji Wspomagajcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki opisao projekt w artykule pt. Innowacje Edukacyjne nowa oferta szkolnictwa zawodowego.

Zachcamy do lektury strony 24-26.

12.12.2012

------------

 

 

Projekt Innowacje Edukacyjne zmienia mylenie o szkolnictwie zawodowym. Zapraszamy do obejrzenia filmu (Kliknij)

05.11.2012

------------

 

 

 

Promocja projektu PI Innowacje Edukacyjne podczas targw i konferencji Krajowej Instytucji Wspomagajcej Centrum Projektw Europejskich

 

Ju po raz trzeci w odbya si konferencja podsumowujca realizacj projektw innowacyjnych i wsppracy ponadnarodowej. W dniu 25 padziernika 2012 r. w salach wystawienniczych hotelu Radisson Blu w Warszawie na stoiskach wystawienniczych zaprezentowane zostay innowacyjne pomysy i dokonania realizowane w ramach PO KL. Wrd wystawcw znalazo si rwnie stoisko promocyjne projektu PI Innowacje Edukacyjne. Uczestnicy konferencji i targw wyraali podziw dla dokona naszego projektu. PI Innowacje Edukacyjne to pierwszy pozytywnie zwalidowany projekt innowacyjny w Polsce oraz jedyny innowacyjny projekt edukacyjny realizowany w wojewdztwie podlaskim. Nasz projekt zosta rwnie rekomendowany przez KIW - CPE do prezentacji w publikacji prezentujcej projekty innowacyjne w Polsce.

30.10.2012

------------

 

 

 

W dniu 24 padziernika 2012 r. w Biaymstoku odbya si kolejna konferencja z cyklu EFS dla edukacji. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. projekt PI Innowacje Edukacyjne oraz podsumowanie wdraania dziaa edukacyjnych w ramach PO KL w wojewdztwie podlaskim.

26.10.2012

------------

 

 

Oferta Innowacji Edukacyjnych - przydatna, ambitna i spowoduje wiele korzystnych zmian w systemie ksztacenia zawodowego

to sowa Pana Antoniego Rutki, ekspertaopiniodawcy przedstawiajcego ocen produktw wypracowanych w ramach projektu Innowacje Edukacyjne. Autor opinii zaproponowa pozytywn walidacj zoonych produktw finalnych podczas spotkania Regionalnej Sieci Tematycznej w dniu 8 padziernika 2012 r. Jego zdaniem wypracowane produkty nadaj si do replikacji w caoci i pogratulowa realizatorom projektu.

 

http://www.innowacjeedukacyjne.pl/dn/image/IMG_0299%20M%28640x480%29.jpgRwnie Pani Elbieta Romaczuk, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Spoecznego UMWP pogratulowaa Beneficjentom wypracowanych produktw finalnych. Wyrazia nadziej, e znajd si nauczyciele, ktrzy z chci bd wdraali te innowacyjne metody. Ponadto poinformowaa, e te wypracowane propozycje zostan wpisane w Planie Dziaania na przyszy rok, jako kryterium strategiczne, a uycie wypracowanych produktw finalnych bdzie wizao si z przyznaniem dodatkowych punktw. Jak zauwaya, szkoy zawodowe trac swoich uczniw i staj si mniej popularne, dlatego dyrektorzy s zainteresowani tym, aby wzbogaca ofert tych szk, aby ta oferta bya atrakcyjna dla uczniw, co stanowi zacht do wdraania tych narzdzi. 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ju teraz zachca szkoy zawodowe do bezpatnego korzystania z narzdzi wypracowanych w ramach projektu.

09.10.2012

------------

 

 

 

VIII Posiedzenie Sieci Tematycznej dla wojewdztwa podlaskiego

Na dzie 8 padziernika 2012 r. w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego zostao zaplanowane VIII Posiedzenie Sieci Tematycznej.

Podczas tego spotkania m.in. zaprezentowane zostan produkty finalne projektu Innowacje edukacyjne oraz przedstawiona zostanie opinia eksperta z zakresie walidacji tych produktw. Najwaniejsz jednak czci spotkania bdzie podjcie uchway w sprawie wydania oceny omwionych produktw. To wanie od wynikw gosowania i decyzji Przewodniczcego RST zalee bd dalsze losu projektu Innowacje edukacyjne.

28.09.2012

------------

 

 

 

Nowe ksztacenie zawodowe a rynek pracy

 

W dniu 4 wrzenia w Urzdzie Wojewdzkim w Biaymstoku w odbya si konferencja pt. Nowe ksztacenie zawodowe a rynek pracy organizowana przez Podlaskie Forum Gospodarcze i Prezydenta Miasta Biaegostoku. W  spotkaniu udzia wzili przedstawiciele szk, instytucji zwizanych ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz pracodawcy. Celem spotkania byo przekazanie pracodawcom informacji o zmianach w ksztaceniu zawodowym oraz pozyskanie informacji o potrzebach pracodawcw.

Cele te doskonale wpisuj si w dziaania projektu Innowacje edukacyjne. Narzdzia, ktre powstay w wyniku dotychczasowej realizacji projektu i testw w trzech zespoach szk zostan w najbliszym czasie przedstawione Kuratorium Owiaty w Biaymstoku oraz Dyrekcji Departamentu Edukacji Urzdu Miejskiego w Biaymstoku jako gotowe produkty modernizujce zawodow ofert edukacyjn w wojewdztwie podlaskim.

 

10.09.2012

------------

 

 

Ewaluacja rozwiza

 

To kolejne Dziaanie, przewidziane do realizacji w ramach projektu (do wrzenia 2012 r.). Ewaluacja odbdzie si w celu oceny efektywnoci testowanych rozwiza. Efektem oceny bdzie korekta modelowych rozwiza oraz rekomendacje do ich walidacji i wdroenia. Podczas tego procesu zastosowane zostan nowoczesne metody oceny efektywnoci skierowane do uczestnikw i odbiorcw testu.

Zastosowanie rwnolegej procedury oceny produktw finalnych przez ekspertw wewntrznych i zewntrznego ewaluatora gwarantowa bdzie rzetelnoci ceny wypracowanych produktw finalnych. Zapewni to jednoczenie dokadno i obiektywizm procesu ewaluacji oraz procesu testowania, jak te uzyskanych rekomendacji wdroeniowych.

 

07.05.2012

------------

 

 

Innowacje Edukacyjne w programie telewizyjnym Zainwestuj w czowieka

 

TV Biaystok w jednym z odcinkw cyklu pt. Zainwestuj w czowieka przedstawia dziaania projektu Innowacje Edukacyjne. Zapraszamy do obejrzenia materiau filmowego (obejrzyj)

 

 

02.04.2012

------------

 

Projekt Innowacje Edukacyjne na V Forum Rynku Pracy

 

Prezentacja umiejtnoci uczniw Zespou Szk Gastronomicznych w Biaymstoku na stoisku Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych podczas V Forum Rynku Pracy bya najwiksz atrakcj tego wydarzenia. Wicej informacji dostpnych na www.innowacjeedukacyjne.pl

 

02.04.2012

------------

 

 

Seminarium konsultacyjne dot. projektw innowacyjnych PO KL

 

8 marca 2012 r. w siedzibie Urzdu Marszakowskiego odbyo si seminarium konsultacyjne projektw innowacyjnych realizowanych w wojewdztwie podlaskim. Podczas spotkania omwiono efekty wdraania dwch projektw innowacyjnych, w tym projektu PI Innowacje Edukacyjne - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w wojewdztwie podlaskim. W ramach moduu powieconego projektowi pt. Innowacje Edukacyjne - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w wojewdztwie podlaskim omwiono:

- Metody nauczania w procesie Moduowego Systemu Ksztacenia model usug dla ucznia,

- Systemy wewntrzszkolne Doradztwa i Orientacji Zawodowej model usug dla szkoy,

- Wspprac lokaln na rzecz Dualnego Systemu Ksztacenia model lokalnej koalicji i usug dla otoczenia szkoy,  za przedstawiciel partnera Ponadnarodowego COPILOT PARNERS, Pierre Dessons przedstawi Model Miasteczka Zawodw: Citie des metiers w Paryu.

Spotkanie zostao zrealizowane zgodnie z zaoeniami Strategii Dziaania Regionalnej Sieci Tematycznej dla wojewdztwa podlaskiego na rok 2012 pkt. 2.2 Dziaania zwizane z wypracowaniem, upowszechnianiem i wczaniem do gwnego nurtu polityki i praktyki produktw projektw innowacyjnych.

 

 

IMG_9442

 

13.03.2012

------------

 

 

Innowacje Edukacyjne w Internecie

O projekcie i szkoach biorcych w nim udzia mona przeczyta na stronach internetowych:

e-grajewo.pl

Wrota Podlasia

BiaystokOnline

12.03.2012

------------

 

Trzecie spotkanie konsultacyjne projektu

W dniu 15 lutego 2012 r. odbyo si kolejne, trzecie spotkanie konsultacyjne projektu. Przedstawiono przebieg procesu testowania innowacyjnych produktw modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w ramach Laboratoriw realizowanych w partnerskich szkoach wojewdztwa podlaskiego.

------------

 

Spotkanie z przedstawicielami niemieckiego partnera ponadnarodowego

W dniu 29 listopada 2011 r. odbyo si posiedzenie Grupy Zarzdzajcej z udziaem przedstawicieli Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz niemieckiego partnera ponadnarodowego VHS.

------------

 

 

Zapraszamy do lektury artykuw prasowych dotyczcych dziaa projektowych, publikowanych w Kurierze Porannym. Szczegy na www.innowacjeedukacyjne.pl.

------------

 

Spotkanie z przedstawicielami partnera ponadnarodowego

W dniu 16 listopada 2011r. odbyo si posiedzenie Grupy Zarzdzajcej z udziaem przedstawicieli francuskiego partnera ponadnarodowego. W spotkaniu pn. Perspektywa wsppracy ponadnarodowej w kontekcie innowacji edukacyjnych w ksztaceniu zawodowym zorganizowanym w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego uczestniczyli m.in. Dyrektor Centrum Szkoleniowego Campus CMA Christian Sureaud, Agnieszka Litwinowicz z Centrum Szkoleniowego Campus CMA (Poitiers - Francja) Wicedyrektor Zespou Szk w Wojewodzinie Kazimierz Szymku, Wicedyrektor Zespou Szk nr 1 w Bielsku Podlaskim Halina Bernakiewicz oraz przedstawiciele wadz samorzdowych i  partnerzy KSOW.

------------

 

 

W dniu 14 padziernika 2011r w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Podlaskiego odby si okresowy przegld projektu PI INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim. Przegld okresowy projektu innowacyjnego testujcego mia na celu zweryfikowanie zaoe projektu oraz postpw w jego realizacji wzgldem zaoe strategii wdraania projektu.

------------

 

 

Drugie spotkanie konsultacyjne projektu

Informujemy, i w dniu 10 padziernika 2011 r. odbyo si drugie spotkanie konsultacyjne projektu, majce na celu prezentacj postpu prac prowadzonych w Laboratoriach oraz prezentacj testowanych produktw innowacyjnych.

------------

 

 

Na stronie www.innowacjeedukacyjne.pl prezentujemy postp prac w projekcie w ramach 3 Laboratoriw, gdzie realizowany jest dualny system ksztacenia, moduowy system nauczania oraz doradztwo i orientacja zawodowa.

------------

 

Informujemy, i w dniu 5 lipca 2011 r. odbyo si spotkanie konsultacyjne projektu, majce na celu prezentacj postpu prac prowadzonych w Laboratoriach oraz prezentacj produktw innowacyjnych testowanych w pierwszym okresie realizacji dziaa. Wicej informacji w zakadce Aktualnoci i Galeria na http://www.innowacjeedukacyjne.pl

------------

 

Zapraszamy do zapoznania si z relacj z trzeciej Wizyty Studyjnej Dobre Praktyki w Hiszpanii (Madryt 8-12.06.2011r. na stronie internetowej www.innowacjeedukacyjne.pl

------------

W kwietniu 2011r. rozpoczy si prace w podlaskich szkoach zawodowych zaproszonych do wsppracy w ramach projektu: Zespole Szk nr 1 im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Bielsku Podlaskim, Zespole Szk Gastronomicznych w Biaymstoku oraz w Zespole Szk im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie. W szkoach trwaj prace w ramach Laboratorium Programw i Metod Nauczania DSK, Laboratorium Potwierdzania Kwalifikacji MES, Laboratorium Kariery DOZ. Do koca czerwca planowane jest opracowanie pierwszych narzdzi (produktw finalnych): wzoru testu badajcego luki kompetencyjne DSK, MES i DOZ, programu szkolenia Nauczycieli Praktycznej Nauki Zawodu z DSK, MES i DOZ oraz wzoru ankiety audytu DSK, MES i DOZ.

------------

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania si z relacj z drugiej Wizyty Studyjnej Dobre Praktyki we Francji w Poitiers (13-17 kwietnia 2011r.) na stronie internetowej www.innowacjeedukacyjne.pl

------------

 

 

W dniu 8 marca 2011 roku Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych uczestniczya w V Targach Edukacyjno Zawodowych organizowanych przez Orodek Kariery w Zespole Szk Mechanicznych w apach. Wicej informacji na http://www.innowacjeedukacyjne.pl/?art=14

------------

 

 

W dniu 21 grudnia 2010r. podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej Wojewdztwa Podlaskiego przedstawiciele Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz zaprezentowano Strategi wdraania projektu innowacyjnego pn. PI INNOWACJE EDUKACYJNE program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim. Strategia uzyskaa pozytywn ocen dwch niezalenych ekspertw, akceptacj czonkw Regionalnej Sieci Tematycznej oraz akceptacj Instytucji Poredniczcej Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego.

------------

 

 

Wicej informacji na http://www.innowacjeedukacyjne.pl/

------------

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do zapoznania si z materiaami dotyczcymi bada ilociowych pt. Aktualny stan i bariery modernizacji oferty edukacyjnej w obszarze programw i metod nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej w wojewdztwie podlaskim". Zobacz

Aktualizacja 15.10.2010r

------------

 

Identyfikacja Dobrych Praktyk

Trwaj prace z udziaem partnerw zagranicznych (Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS), Copilot Partners, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) w zakresie identyfikacji Dobrych Praktyk w krajach partnerskich: Hiszpanii, Francji i Niemczech. Badane s metody modernizacji oferty edukacyjnej ksztacenia zawodowego, ze szczeglnym uwzgldnieniem problematyki metod ksztacenia, metod potwierdzania kwalifikacji (MES), metod orientacji zawodowej (DOZ) oraz szczegowych rozwiza w zakresie dualnego systemu ksztacenia (DSK). Za pomoc opracowanego na potrzeby realizacji zadania Kwestionariusza wskazane zostan obszary Dobrych Praktyk w zakresie nowych metod ksztacenia zawodowego w szkoach zawodowych.

 

Warsztat szkoleniowy: "Wizyta Studyjna Dobre Praktyki w Niemczech" Cham 03-07.11.2010

Od wrzenia trwaj prace organizacyjne zwizane z przygotowaniem warsztatu szkoleniowego Wizyta Studyjna Dobre Praktyki w Niemczech. Prace organizacyjne dotycz wsppracy z wykonawc w zakresie powoania zespou trenerw i prelegentw, formuowania programu warsztatu oraz wizyt w odwiedzanych firmach i instytucjach.

Aktualizacja 30.09.2010r

------------

 

 

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych, zaprasza do skadania ofert na organizacj 3 zagranicznych wyjazdw studyjno-szkoleniowych w ramach projektu INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim, zgodnie ze specyfikacj i wymaganiami okrelonymi w zapytaniu ofertowym. Termin upywa we wtorek, tj. 3 sierpnia 2010 roku, o godz. 15.00. (pobierz peen tekst ogoszenia).

------------

 

Zapraszamy na stron http://www.innowacjeedukacyjne.pl/

------------

 

 

W zwizku z realizacj projektu INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych poszukuje do wsppracy: Czonkw zespou badawczego (Ekspertw w zakresie bada ilociowych).

Zakres wsppracy:

1. Opracowanie analizy stanu i barier Modernizacji Oferty Edukacyjnej MOE z wykorzystaniem metody Desk research - kwiecie

2. Wypracowanie koncepcji badania, 2 kwestionariuszy badawczych, oglnych kryteriw doboru grupy badawczej - kwiecie

3. Opracowanie 2 informatycznych baz danych czerwiec/lipiec

4. Opracowanie informatyczne i statystyczne danych ilociowych czerwiec/lipiec

5. Analiza danych oraz opracowanie raportu z bada ilociowych wraz z rekomendacjami - lipiec

 

W przypadku zainteresowanie ofert wsppracy prosz o przesanie swojego CV wraz opisem dowiadczenia naukowego oraz badawczego w zakresie problematyki owiatowej do dnia 14.04.2010 do godz. 12 na adres: info3@fir.org.pl; mdobrogowska@fir.org.pl

 

------------

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Volkskochschule im Landkreis Cham (NIEMCY), Copilot Partners (FRANCJA), Universidad Nacional de Educacion a Distancia (HISZPANIA) rozpoczynaj realizacj projektu INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim, Priorytet IX. POKL Rozwj wyksztacenia i kompetencji, Dziaanie 9.6. Projekty innowacyjne.

 

Wypracowane rozwizania maj by odpowiedzi na zidentyfikowane problemy systemu ksztacenia zawodowego w Polsce. Znaczcym problemem szkolnictwa zawodowego jest niedostosowanie kierunkw ksztacenia do potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkoy zawodowe nie nadaj za dynamicznymi zamianami jakie niesie za sob postp technologiczny, komputeryzacja spoeczestwa oraz innowacyjne rozwizania i oferuj wci te same kierunki nauczania. Przyczynia si to niedopasowania zawodw do oczekiwa przyszych pracodawcw. Jednak system ksztacenia zawodowego bez udziau przedsibiorcw jest niemoliwy. Wane jest zatem wypracowanie odpowiednich modeli nauczania, aby zlikwidowa istniejce bariery w tej sferze.

 

Gwnym celem projektu INNOWACJE EDUKACYJNE - program testowania i wdraania nowych metod modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w woj. podlaskim, jest wypracowanie przy udziale partnerstwa ponadnarodowego, testowanie, a nastpnie wdroenie na terenie wojewdztwa podlaskiego modelowych rozwiza, ktre maj niwelowa bariery oraz zaspakaja potrzeby w 3 obszarach problemowych (OP) dotyczcych: metod ksztacenia zawodowego, metod potwierdzania kwalifikacji oraz metod doradztwa i orientacji zawodowej w systemie ksztacenia zawodowego.

 

 

Aktualizacja 12.04.2010r.

KAPITAL_LUDZKI UE+EFS_L-kolor

 

 

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk

w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972