Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta PrzedsiębiorczaFINANSOWE WSPARCIE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych wygrało‚ przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego(BGK)i podpisało‚ umowę dotyczącą prowadzenia preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych. Od początku lutego 2017r przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie swojej działalności(w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. Do czerwca 2018 roku TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek. Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do 250 osób) – zarówno społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy.

*w celu obejrzenia dokładnie pliku jpg, proszę wejść prawym przyciskiem myszy i kliknąć "otwórz grafikę w nowej karcie"

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972