Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

 

Od maja 2012 r. Fundacja Forum Inicjatyw  Rozwojowych jest partnerem lokalnym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biura projektowego w Polsce.

 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest największą agendą ONZ powołaną w 1965 roku, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata. Na całym świecie UNDP angażuje się w zwiększanie lokalnego potencjału oraz walkę z wykluczeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych do poprawy, jakości życia. Działania UNDP w Polsce koncentrują się na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS, którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach WNP w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju.

 

Zadaniem biura lokalnego jest praca na rzecz poprawy jakości życia dla mieszkańców i mieszkanek regionu, jaki i samego Białegostoku, w konkretnych obszarach:

• Wspólna promocja inicjatyw zgodnych z Milenijnymi Celami Rozwoju poprzez organizacje wspólnych wydarzeń (debat, spotkań) w tym obszarze,

• Współpraca w ramach współpracy transgranicznej z wykorzystaniem sieci biur UNDP,

• Wymianie doświadczeń i wiedzy w zakresie transformacji ekonomicznej, którą będziemy mogli upowszechnić w krajach WNP.

W ramach współpracy z UNDP Fundacja zaangażowana jest we wdrażanie franczyzy społecznej Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia” www.spoldzielniacafe.pl w Białymstoku, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydanymi przez UNDP, w szczególności najnowszym raportem o rozwoju społecznym (Human Development Report), który zawiera wskaźniki Rozwoju Społecznego (Human Development Index). Więcej informacji o działaniach UNDP w Polsce i na świecie na stronie internetowej www.undp.org.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/undp.warsaw

 

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972