Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

Centrum Zielonych Technologii

 

„Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja”

 

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie zakończył realizację projektu „Tradycyjne zawody – nowoczesna edukacja”. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. woj. podlaskiego w szczególności powiatu monieckiego.

 

W ramach projektu odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach serowarstwa, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa.

 

Warsztaty pozwoliły nabyć nowe umiejętności z zakresu wyrobu sera, wikliniarstwa, garncarstwa oraz kowalstwa oraz podniosły świadomość uczestników z zakresu korzyści płynących z nabywania pozarolniczych umiejętności zawodowych. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę oraz zostali zachęceni do dalszego samokształcenia. Wszystkie osoby po zakończeniu warsztatów otrzymały dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczestnictwa w projekcie.

W ramach podsumowania projektu wydany został folder podsumowujący projekt oraz promujący naukę starych zawodów. Folder można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

 

 Aktualizacja 30.10.2009r.

         

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972