Sp�dzielnia jest Kobiet�

FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

jako realizator projektu

"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSB MODYCH SZANS NA ZATRUDNIENIE "

Celem projektu jest

zwikszenie moliwoci zatrudnienia 50 osb (w tym 28 kobiet i 22 mczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczcych w ksztaceniu lub szkoleniu (tzw. modzie NEET), mieszkacw i mieszkanek pow. m. oma, pow. omyskiego, pow. kolneskiego oraz pow. zambrowskiego. Poprzez udzia w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabd kwalifikacje i dowiadczenie pozwalajce uzyska zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osb:

∴ biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP),
∴ ktre maj ukoczone na dzie skadania formularza zgoszniowego 15 lat oraz nieukocone 29 lat (tj. do dnia poprzedzajcego dzie 30 urodzin),
∴ nie uczestniczych w ksztaceniu i szkoleniu (tzw. modzie NEET zgodnie z definicj osb z kategorii NEET przyjt w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwj na 2014-2020),
∴ miszkajcych na terenie miasta oma, powiatu omyskiego, powiatu kolneskiego lub powiatu zambrowskiego

Preferowan grup Uczestnikw/Uczestniczek projektu s osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepenosprawnoci.

Miejsce i termin realizacji:

projekt realizowany jest na terenie powiatw: m.oma, omyskiego kolneskiego i zambrowskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach Projektu oferowane s nastpujce formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

1.Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne - tworzenie indywidualnych planw dziaa
3. Porednictwo pracy
4. Szkolenie zawodowe (kady uczestnik moe skorzysta z jednego moduu szkolenia) oraz patny sta:

1. Szkolenie - Kelner i barman (8 osb): grudzie 2017 - luty 2018r. liczba godzin (teoria + praktyka): 50 h + 40 h
2. Szkolenie - Nowoczesne techniki prowadzenia maej gastronomii z wykorzystaniem HACCP (8 osb): grudzie 2017 - luty 2018r. liczba godzin: 48 h
3. Szkolenie - Marketing branowy i biznesowy (6 osb): grudzie 2017-luty 2018 liczba godzin: 54 h
4. Szkolenie - Komunikacja i asertywno w pracy z trudnym klientem (6 os.): grudzie 2017 - luty 2018r. liczba godzin: 14 h
5. Szkolenie - Sownik sprzedawcy w jzyku angielskim - podstawowe zwroty, komunikacja z klientem (6 os.): grudzie 2017 - luty 2018 liczba godzin: 60 h

Reklamacje i gwarancje, prawo konsumenckie, klauzule umowne
(6 os.): grudzie 2017 - luty 2018 liczba godzin: 12 h

Kierowca C+E
(9 os.): grudzie 2017 - luty 2018

Kurs dla kierowcw przewocych adunki niebezpieczne ADR (9 os.): grudzie 2017 - luty 2018

Szkolenie specjalistyczne w zakresie bezpieczestwa ekonomiki jazdy dla kierowcw TIR (8 os.): grudzie 2017 - luty 2018

Szkolenie operatorw wzkw widowych + egzamin (6 os.): grudzie 2017 - luty 2018

W ramach Projektu oferowane s nastpujce formy wsparcia szkoleniowego:

a. Szkolenie - Kucharz maej gastronomii (8 osb): kwiecie - maj 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 120 h
b. Szkolenie - Kierowca samochodu ciarowego (16 osb): czerwiec - sierpie 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 230 h
c. Szkolenie - Kierowca samochodu ciarowego II edycja (10 osb): sierpie-padziernik 2017 liczba godzin dydaktycznych: 240 h
d. Szkolenie - Operator wzkw widowych (8 os.): czerwiec - sierpie 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 67 h
e. Szkolenie - Sprzedawca (8 os.): marzec - kwiecie 2017 liczba godzin dydaktycznych: 100 h

Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy ubezpieczenie, materiay szkoleniowe, wyywienie, zwrot kosztw dojazdu.

Patny sta zawodowy

Na patny trzymiesiczny sta zostanie skierowanych 50 osb, ktre uczestniczyy we wsparciu szkoleniowo - doradczym. Osobie skierowanej na sta za kady miesic odbywania stau przysuguje stypendium staowe w wysokoci 1 269,20 z. brutto.

Korzyci z udziau w projekcie

Oferujemy bezpatny udzia w nastpujcych formach wsparcia:
♦Poradnictwo zawodowe grupowe warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
♦ Poradnictwo zawodowe indywidualne tworzenie indywidualnych planw dziaania
♦ Porednictwo pracy
♦ Szkolenie zawodowe (kady uczestnik moe skorzysta z jednego moduu szkolenia) oraz patny sta

Dodatkowo uczestnikom stau zapewniamy badanie lekarskie oraz szkolenie BHP.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie poniej oraz w Biurze Projektu w omy


Dokumenty rekrutacyjne naley skada osobicie bd przesa poczt na adres w omy:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Farna 1, 18-400 oma

e-mail: lomza@fir.org.pl

tel.: 601-241-828Regulamin (pobierz)

Formularz uczestnictwa (pobierz)

Karta Oceny Formalnej (pobierz)

Kwestionariusz Motywacji (pobierz)

Zaproszenie do zoenia oferty w ramach projektu "Program aktywizacji zawodowej osb modych szans na zatrudnienie" wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego:

Zapytanie ofertowe na organizacj szkolenia prawo jazdy kat. C oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstpnej przypieszonej.

Zapytanie ofertowe
(pobierz)

Formularz ofertowy wraz z owiadczeniem
(pobierz)

Startujemy ze szkoleniami!

Zachcamy do zapoznania si z harmonogramem szkole.Harmonogram na kwalifikacj wstpn przyspieszon dla szkolenia kierowca kat. C
(pobierz)

KWALIFIKACJA WSTPNA W ZAKRESIE KAT. C1,C1E,C,CE (pobierz)

PRAWO JAZDY KAT.C - Kolno (pobierz)

PRAWO JAZDY KAT.C - oma (pobierz)Harmonogram szkole operatorw wzkw widowych (pobierz)

Harmonogram szkolenia sprzedawca
(pobierz)

Harmonogram szkole Kucharz maej gastronomii (pobierz)

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972