Sp�dzielnia jest Kobiet�

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

"Centrum Integracji Spoecznej w omy szans na lepsze jutro osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym"

Projekt realizowany jest w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider: Miasto oma

Partner: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w omy

Czas realizacji:1 marzec 2017r. do 28 lutego 2019r.

Celem projektu jest zwikszenie do 28.02.2019 r. aktywnoci spoecznej i zawodowej 58 osb (30K i 28M) zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym, pozostajcych bez zatrudnienia, zamieszkujcych na terenie wojewdztwa podlaskiego, poprzez usugi reintegracji spoeczno-zawodowej (w tym PAI) wiadczone przez CIS w omy, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osb oraz podjcie aktywnoci spoecznej przez min. 33 osoby.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 908,09 z.

GRUPA DOCELOWA:
osoby zagroone ubstwem lub wykluczeniem spoecznym (w 2017 r. - 30 osb, w 2018 r. - 28 osb), w tym m.in. osoby niepenosprawne i osoby dugotrwale bezrobotne, dla ktrych ustalono III profil pomocy. Projekt kierowany jest do osb zamieszkujcych woj. podlaskie.

Rekrutacja prowadzona w sposb cigy ze szczeglnym uwzgldnieniem okresw:
 1. Marzec - maj 2017 r. (30 os.)
 2. Listopad - grudzie 2017 r. (28 os.)
Planowane formy wsparcia dla uczestnikw/czek projektu:
 1. Aktywizacja spoeczna
  1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  2. Zajcia wspierajce reintegracj spoeczn (prowadzone przez psychologa, terapeut uzalenie, socjoterapeut)
  3. Trening umiejtnoci spoecznych
  4. Warsztaty rozwoju osobistego
  5. Specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne
 2. Aktywizacja zawodowa
  1. Szkolenie zawodowe (Krawiec, Technolog robt wykoczeniowych w budownictwie, Kucharz, Ogrodnik)
  2. Kurs Przedsibiorczoci
  3. Zajcia wspierajce reintegracj zawodow (prowadzone przez terapeut uzalenie, socjoterapeut), spotkania z doradc zawodowym oraz porednikiem pracy


  4. II REKRUTACJA

   do uczestnictwa w projekcie Centrum Integracji Spoecznej w omy szans na lepsze jutro osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym

   wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2014 2020,
   O priorytetowa VII Poprawa Spjnoci Spoecznej,
   Dziaania 7.1 Rozwj dziaa aktywnej integracji,
   Umowa UDA RPPD.07.01.00-20-0093/16-00


   Lider: Miasto oma, Pl. Stary Rynek 14

   Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Biaymstoku ul Brukowa 28

   Realizator: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w omy ul. Dworna 23

   Cel projektu: zwikszenie aktywnoci spoecznej i zawodowej 58 osb (30 kobiet i 28 mczyzn) zagroonych ubstwem i wykluczeniem spoecznym, pozostajcych bez zatrudnienia, zamieszkujcych na terenie woj. podlaskiego poprzez usugi integracji spoeczno-zawodowej (w tym PAI) wiadczone w CIS w omy.

   Uczestnicy/czki projektu:
   28 osb (20 kobiet, 8 mczyzn), w tym osoby zagroone ubstwem i wykluczeniem spoecznym, pozostajce bez zatrudnienia, zamieszkae na terenie woj. Podlaskiego, osoby o ktrych mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym art. 1 ust 2 ustawy w tym m.in. osoby niepenosprawne, osoby dugotrwale bezrobotne, dla ktrych ustalono III profil.

     W ramach CIS w omy zaplanowano szkolenia zawodowe w 2018 roku
   1. Kucharz - 16 osb
   2. Kurs krawiecki - 12 osb

   Wsparcie dodatkowe
   • warsztaty rozwoju osobistego
   • trening umiejtnoci spoecznych
   • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
   • grupa wsparcia
   • grupowe poradnictwo psychologiczne
   • zajcia grupowe z terapeut uzalenie
   • zajcia grupowe z socjoterapeut

   Zajcia 5 dni w tygodniu minimum 6 godzin.

   Kady uczestnik otrzymywa bdzie stypendium integracyjne (wysoko zasiku dla bezrobotnych), posiek, ubezpieczenie zdrowotne.

   Miejsce realizacji:
   Siedziba Centrum Integracji Spoecznej w omy, ul. Zielona 21
   oma ul. Farna 1,
   Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w omy ul. Dworna 23 b

   Termin rekrutacji: Listopad Grudzie 2017 r.

   Dokumenty rekrutacyjne do pobrania rwnie w MOPS w omy, ul. Dworna 23
   Zapisy i szczegowe informacje: 86216 42 60 MOPS

   Pracownicy socjalni odpowiedzialni za rekrutacj:
   Beata Karpiska, Justyna Bogumi, Sylwia Sobieska

   Dokumenty rekrutacyjne:
   Deklaracja Kandydata(pobierz)

   2 Deklaracja Kandydata(pobierz)

   2 Regulamin Rekrutacji(pobierz)   Dotyczy realizacji projektu Centrum Integracji Spoecznej w omy szans na lepsze jutro osb zagroonych ubstwem lub wykluczeniem spoecznym nr WND-RPPD.07.01.00-20-0093/16
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Bia�ystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972