Spółdzielnia jest Kobietą

Kobieta Przedsiębiorcza

FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

wraz z

OŚRODKIEM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
realizuje projekt

"BIAŁOSTOCKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Okres realizacji projektu 01.12.2016 - 30.11.2019

Celem projektu jest zwiększenie znaczenia i wpływu podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym subregionu białostockiego (tj. powiat białostocki, m. Białystok) oraz rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej poprzez:

♦ wzrost zatrudnienia w sektorze o 134 miejsca pracy
♦ wsparcie 15 środowisk inicjujących działania na rzecz ES
♦ podniesienie efektywności gospodarczej 111 Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej
♦ aktywizacja zawodowa 567 osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym
♦ ekonomizację 9 NGO
♦ animowanie współpracy z instytucjami polityki społecznej

W ramach OWES prowadzone są usługi:

♦ informacyjno - diagnozujące w punkcie stacjonarnym w Białymstoku oraz w 15 punktach mobilnych na terenie powiatu białostockiego.
♦ animacyjne
♦ szkoleniowe
♦ doradcze
♦ finansowe w postaci bezzwrotmych dotacji na założenie przedsiębiorstwa społecznego
♦ pomostowo finansowe w pierwszym roku działalności
♦ wsparcie specjalistyczne dla istniejących przedsiębiorstw społecznych

W ramach OWES można będzie uzyskać wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Akredytacja OWES (pobierz)

Szczegółowych informacji na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej udziela:

Pan Maciej Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych pod nr telefonu 85 675 21 58, lub drogą mailową owes@owop.org.pl

oraz

Pani Agnieszka Ewa Jaworowska z Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych pod nr telefonu 509 198 202 lub drogą mailową info2@fir.org.pl

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

15-889 Białystok   ul. Brukowa 28, lok. 4   tel. (85) 654 58 97 | fax: (85) 675 00 17

Agencja Zatrudnienia nr 5972